• slide_2

 • rejsing

 • rejsing

 • slide_3

Vlajková signalizace

 flagred Červená vlajka

Jestliže je závod nebo trénink přerušen, musí být máváno červenou vlajkou na všech postech traťových komisařů a červená světla kolem trati musí být rozsvícena. Jezdci se musí pomalým tempem vrátit do boxů.

flag_blue Modrá vlajka

Mávání touto vlajkou znamená, že jezdec, který projíždí okolo bude předjížděn rychlejším jezdcem. Během závodu předjížděný jezdec nesmí rychlejšímu jezdci bránit v předjíždění (drží si svou stopu bez kličkování apod.).

flag_yellow Žlutá vlajka

Mávání touto vlajkou na stanovištích traťových komisařů, signalizuje, že se blížíte k místu z nebezpečím (většinou pád, nebo rozbitá motorka). Jezdci musí zpomalit a být připraveni zastavit. Předjíždění je zakázáno až k místu, kde je vyvěšena zelená vlajka.

flag_green Zelená vlajka

Trať je volná. Tato vlajka musí být vystavena bez pohybu na stanovišti traťových komisařů následujícím bezprostředně po incidentu, který si vyžádal použití jedné nebo více žlutých vlajek. Tato vlajka musí být vystavena bez pohybu na každém stanovišti traťových komisařů v prvním kole každého tréninku a ve warm-upu, v seznamovacím kole a v zahřívacím kole.

flag_black Černá vlajka se startovním číslem

Vyvěšuje se bez pohybu na všech stanovištích společně se startovním číslem. Diskvalifikace jezdce (vyloučení ze závodu). Jezdec musí zajet do boxů na konci probíhajícího kola a nesmí znovu odstartovat. Tato vlajka musí být použita až poté co byl informován jezdcův tým.

flag_white Bílá vlajka

Vyvěšená vlajka – na trati je zásahové (pomalu se pohybující) vozidlo. Mávání vlajkou signalizuje, že jezdec se s tímto vozidlem setká v tomto úseku trati. Jezdcům je zakázáno předjíždět jiného jezdce, pomalu jedoucí vozidlo je povoleno předjíždět. Jakmile takové vozidlo zastaví na trati, musí zůstat vyvěšena bílá vlajka a k ní ještě žlutá.

flag_red_yellow Žluto červená pruhovaná vlajka

Snížená přilnavost trati (na trati je voda, olej, hlína apod.). Je ukazována bez pohybu.

orange_dot Černá vlajka s oranžovým kruhem

Tato vlajka spolu se startovním číslem jezdce značí mechanickou závadu na jeho stroji (např. unikající olej apod.), která může ohrozit jiné jezdce. Jezdec musí okamžitě opustit trať.

flag Šachovnicová vlajka

Mávání touto vlajkou na cílové čáře v úrovni trati značí konec závodu nebo tréninku.

 
 • tizoona_-_logo

 • novis_photo

 •  

  motocentrum_bb_logo

 • motojomax_logo

 • m_tech

 • motopneu

 • pepsi

 •   stk

 • banner